Gwarancja

Reklamacja towaru może nastąpić ze względu na wadę fizyczną, która polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W celu złożenia reklamacji Kupujący proszony jest o odesłanie przedmiotu na adres sprzedawcy (ul. T. Wendy 15 81-351 Gdynia). Do odsyłanego towaru Klient proszony jest o dołączenie paragonu fisklanego lub faktury VAT. W związku z dokonaniem reklamacji Klient proszony jest o opisanie usterki i wysłanie takiego opisu do nas pocztą elektroniczną na adres sales@whyte.pl

Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni o dnia jej wpłynięcia, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli upływ terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, termin ten przesuwa się do najbliższego dnia roboczego. Jeżeli natomiast uszkodzenie powstało w wyniku nieprawidłowego transportu należy sporządzić wraz z kurierem protokół szkody i skontaktować się z nami.

Warunki Gwarancji

​WHYTE BIKES Polska gwarantuje, że zakupiony rower marki WHYTE jest produktem nowym fabrycznie, wolnym od wad fabrycznych i zapewnia gwarancje przez okres 2 lat. Okres trwania gwarancji na ramę może zostać wydłużony do 4 lat pod warunkiem, że dokona się rejestracji roweru nie później niż 28 dni od daty zakupu na tej stronie: rejestracja roweru

Kosmetyczne wady ramy wliczając malowanie, naklejki, napisy są objęte okresem gwarancji na okres 1 roku od momentu zakupu. Łożyskowanie tylnego zawieszenia w przypadku modeli w pełni amortyzowanych objęte są gwarancją dożywotnią.

Niniejsza gwarancja obowiązuje  przy zachowaniu następujących warunków:

 1. Rower jest przekazywany Klientowi przez Dealera w pełni złożony i w pełni gotowy do jazdy.
 2. Konserwacja i czyszczenie roweru muszą być dokonywane wedle zaleceń producenta i instrukcji obsługi. W celu zapobiegania ewentualnym zniszczeniom, uszkodzeniom wymienione wcześniej czynności (czyszczenie i konserwacja) muszą być dokonywane w regularnym odstępie czasowym.
 3. Zużycie eksploatacyjne oraz uszkodzenia dokonane podczas wypadku lub przypadkowe nie są objęte gwarancją.
 4. Gwarancja nie obejmuje indywidualnych przeróbek ram, modyfikowanie ram, bądź zastosowania osprzętu lub akcesoriów mocowanego do ramy niezgodnego z przeznaczeniem.
 5. Malowanie ramy aluminiowej wraz z poddaniem ramy obróbce termicznej powyżej 180 stopni Celsjusza (malowanie proszkowe) oraz jakiekolwiek malowanie ramy karbonowej powoduje utratę gwarancji.
 6. Niniejsza gwarancja nie obejmuje ram używanych do wyścigów, skoków i użytkowania niezgodnych z przeznaczeniem.
 7. Niniejsza gwarancja nie obejmuje konsekwencji spowodowanych pośrednim lub wtórnym działaniem uszkodzonej ramy.
 8. Gwarancja nie obejmuje roboczogodzin serwisu przeznaczonej na wymianę części oraz kosztów transportu.
 9. Roszczenia z tytułu niniejszej gwarancji mogą być zgłoszone na piśmie przez pierwszego zarejestrowanego właściciela Whyte Bikes Polska wraz z ramą dostarczone do jednego z Dealerów.
 10. Whyte Bikes Polska może odmówić ponoszenia odpowiedzialności za szkody wyrządzone poprzez pośrednie działanie w stosunku do ludzi, zwierząt lub przedmiotów.
 11. UWAGA! Lekkie kierownice dostarczane wraz z rowerem muszą być okresowo wymieniane ze względu na zużycie i zmęczenie materiału. W przypadku jazdy agresywnej wskazane jest, aby było to dokonywane częściej niż co 2 lata.

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

​Przed pierwszą jazdą użytkownik jest zobligowany do zaznajomienia się z zasadami użytkowania roweru. Prosimy o staranne zapoznanie się z instrukcją użytkowania! W przypadku jakichkolwiek pytań – prosimy o kontakt z Dealerem Whyte Bikes Polska. Kierownice (zarówno aluminiowe oraz karbonowe) dostarczane wraz z rowerem MUSZĄ być wymieniane ze względu na zużycie i zmęczenie materiału. Dotyczy to rowerów użytkowanych w jakikolwiek sposób inny niż użycie turystyczno–rekreacyjne.

Wymiana towaru

Istnieje możliwość wymiany towaru na inny. Istotnym warunkiem przy wymianie jest to, iż towar na który ma być wymieniony wcześniej zakupiony przedmiot nie może być tańszy. Może być w tej samej cenie, lub droższy. W przypadku chęci wymiany na towar tańszy trzeba zrobić najpierw zwrot towaru a następnie można kupić nowy tańszy przedmiot.

Prawo odstąpienia od umowy

*sporządzone według załącznika nr 1 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – Dz.U. z dnia 24.06.2014 r.

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy nabycia towarów zawartej ze Sprzedawcą w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas wysyłając wiadomość e-mail na adres: sales@whyte.pl  o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza w wersji drukowanej (pobierz i wydrukuj formularz). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem z zastrzeżeniem treści zdania następnego. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Dokumenty do pobrania

Karta Gwarancyjna
Odstąpienie od umowy

Formularz reklamacji